Viering eenwording op 12 mei in Utrecht: Inspiratiesessies voor de nieuwe NGK

Zwolle – 26 april 2023

Op 12 mei wordt in Utrecht op verschillende manieren het begin van een nieuwe kerkgemeenschap gevierd: de Nederlandse Gereformeerde Kerken, ontstaan door de eenwording van NGK en GKv op 1 mei a.s.. Er wordt onder andere een inspiratiemiddag georganiseerd om mensen bij de start van het nieuwe kerkverband te inspireren en toe te rusten voor inzet in hun lokale kerk. Voor deze inspiratiemiddag zijn nog enkele gratis kaarten beschikbaar.

Tijdens deze inspiratiemiddag komen diverse onderwerpen aan bod: kerk-zijn samen met de buurt, de nieuwe regio’s van de NGK; hoe ben je gemeente met alle generaties, hoe betrek je mensen digitaal, omgaan met veelkleurigheid en hoe blijf je bij de kern van kerk-zijn? De middag is een gezamenlijk initiatief van organisaties uit en rondom de nieuwe NGK: E&R in de wijk, Kerk2030, Kerkpunt, LPB Media, Luceo (vereniging van kerkelijk werkers), Steunpunt KerkenWerk,  TU Kampen I Utrecht en Verre Naasten.

Niet zonder elkaar
Voorafgaand aan de inspiratiesessies vindt de presentatie plaats van het boek Niet zonder elkaar. In deze bundel blikken 30 auteurs terug op het samengaan van de twee kerkgenootschappen en delen zij welke lessen daaruit te trekken zijn voor de toekomst.
Cors Visser, directeur Kerkpunt: “Het is een bijzonder moment, de eenwording van twee kerkverbanden. Als organisaties willen we graag een bijdrage leveren aan de doorgaande inspiratie van lokale kerken. We hopen op een feestelijke middag. Onze inzet is dat mensen hoopvoller en met praktische tips naar huis gaan.”

Maaltijd en viering in de Jacobikerk
Na deze inspiratiemiddag is er een feestelijke viering in de Jacobikerk, die om 20:00 begint. De kerk is open vanaf 19:30. Tussen de middag- en de avondactiviteit wordt er een ‘running dinner’ georganiseerd met medewerking van diverse maatschappelijke organisaties in de Domstad.

U kunt zich nog online voor één of meer van deze programmaonderdelen aanmelden, maar wees er snel bij, want vol is vol. Hier is meer informatie over de inspiratiesessies te vinden.