Verslag Landelijke Dag – 12 oktober 2021

Landelijke dag Luceo 12 oktober 2021 – het verslag

Na een inloop met weerzien, koffie, thee en koeken wordt de dag met gebed geopend en wordt iedereen een warm welkom geheten.

We beginnen met een blok informatie vanuit het bestuur.

Hierna begint het inhoudelijke deel van de landelijke dag. Vandaag gaat het over verbinding, contact met elkaar en met God. We mogen elkaar vandaag weer opbouwen in geloof en werk. Voor we dat gaan doen een opdracht: doe je schoenen uit en zet ze bij de deur.  En zo geschiede. Op onze sokken staan we er vervolgens bij stil dat als we contact en verbinding met de Heer hebben, als de Heilige Geest ons leidt, we ons net als Mozes op Heilige grond bevinden. Het zoeken van zijn aangezicht is niet meer gebonden aan één heilige plaats. Dicht bij hem mogen we stil worden als een kind op de arm van zijn moeder (Psalm 131).

Het ochtendprogramma wordt verzorgd door Eduscenes. Edith van Eduscenes legt ons uit dat met educatieve scenes kleine verhalen uit de praktijk worden nagespeeld. Iedereen mag tijdens het spel hierop reageren. Wat je merkt is dat iedereen naar hetzelfde kijkt, en toch anders reageert. Dit is een leerzaam proces. Nog steeds voor het grootste gedeelte op sokken wonen alle aanwezige leden een live gespeelde scene bij. Meerdere malen wordt het spel met een gesproken ‘freeze’ onderbroken, besproken en gestuurd in een richting waarin de kijker (Luceo-leden) het gesprek zou willen zien ontwikkelen.

Na dit boeiende in interactieve schouwspel liggen er voor iedereen belegde broodjes, soep en kroket klaar. Kaartjes de vertrekkende bestuursleden worden van namen voorzien en er wordt volop bijgepraat.

Na het eten praat bespreken we met het bestuur over de doelen die we zien voor Luceo en vragen de leden om reactie.

  • Onderling contact en opbouwen van elkaar zoals op deze Luceo-dag
  • Naar buiten treden, uitdelen van wat we als vereniging ontvangen hebben
  • Belangen van leden behartigen als speler in het ‘kerkveld’

Om dit te doen hebben we bestuursleden nodig (inclusief een penningmeester). Wie dit inspireert of zich aangesproken voelt wordt opgeroepen om zich te melden. Daarnaast zijn er bij leden wellicht andere prachtige visies, ideeën en motivaties. Deze mogen allemaal ingevuld worden op het uitgedeelde briefje, het bestuur hoort het graag.

Tijdens het middagprogramma zijn er vier inspiratiesessies. Martijn leidt dit onderdeel kort in en iedereen neemt deel aan een van deze groepen. De onderwerpen waar we ons over buigen zijn:

  • Verbinding maken met jongeren
  • Verbinding leggen tussen generaties
  • Verbinding maken tussen verschillende kerkgemeenschappen
  • Verbinding met de Ander/andere

We delen kort onze bevindingen in de groepen, hierboven een impressie. Hierna wordt deze zeer geslaagde landelijke dag afgesloten met gebed.