Materiaal en links

Verschillende materialen bij het beroep van de kerkelijk werker:

Kerkelijk werker: een kans voor kerken– Interview met kerkelijk werker Jetze Muurling
De pastoraal werker in de gemeente– Eerder gepubliceerd in de Gereformeerde Kerkbode

Beroepscode Kerkelijk Werkers
Beroepsbeeld Kerkelijk Werkers

Adviesnota Kerkelijk Werker– Overwegingen bij het aanstellen van een Kerkelijk Werker
Liturgisch moment bij aanstelling kerkelijk werker
– Handreiking voor een liturgisch moment bij het aanstellen van een kerkelijk werker
Jaarlijkse evaluatie beroepskwaliteit

Jeugdwerker.org – Website met informatie over het aanstellen van een jeugdwerker in een plaatselijke kerk