Lid worden

Wil je lid worden? Vul het formulier op deze pagina in. Hieronder lees je eerst eerst wat een lidmaatschap van Luceo voor jou kan betekenen.

Luceo verwelkomt graag nieuwe leden die op basis van een HBO-diploma (of hoger) aan het werk zijn in de kerk. We hebben leden in verschillende werkvelden in de kerk: kerkelijk werkers, catecheten, pastoraal werkers, missionair werkers, diaconaal werkers, jeugdwerkers, geestelijk verzorgers, enzovoort.

Lid worden van Luceo levert je het volgende op:

Een plek in één van onze intervisiegroepen: verspreid door het land komen kerkelijk werkers (uit verschillende werkvelden) regelmatig bij elkaar om elkaar te spreken over de praktijk van hun werk. Onze leden hebben daar veel aan, juist in posities die eenzaam kunnen zijn.
Landelijke bijeenkomsten met deskundigheidsbevordering: twee keer per jaar organiseren we een landelijke dag, waarop je alle collega’s uit het land kunt ontmoeten. Het grootste deel van deze dag staan we stil bij een thema of onderwerp dat een brede groep binnen ons verband raakt.
Een vereniging die zich inzet voor de profilering van het beroep: vanuit de vereniging werken we aan de profilering en vertegenwoordiging van de kerkelijk werker. Bij allerlei groeperingen en overleggen proberen we het beroep van de kerkelijk werker onder de aandacht te brengen.

Je kunt lid worden door het aanmeldingsformulier hieronder in te vullen. Daarbij geldt een contributie van €60,- per kalenderjaar (bij automatische incasso krijg je €5,- korting), te voldoen aan de penningmeester.