Terugblik Landelijke Dag

19 mei 2022 – Tabernakelkerk in Apeldoorn

We openen de dag met gebed.

Bijdrage Kerkpunt
Cors Visser (Kerkpunt) is bij ons om het werk van Kerkpunt (sinds 2021 de fusie tussen NGK en GKv organisaties die in dienst staan van de kerken) onder de aandacht te brengen. Kerkpunt is actief om te inspireren en te begeleiden in het kerkenwerk. Verschillende collega’s zijn actief in diverse werkvelden. Kerken kunnen gebruik maken van Kerkpunt om even samen op te trekken, bijvoorbeeld voor het starten van een adviestraject of het geven van een cursus in de gemeente.
We worden gewezen op de site Leren in de Kerk waar bruikbaar materiaal voor het kerkenwerk op staat.
Wat we voor elkaar kunnen betekenen: afstemmen inspiratiedagen (niet op dezelfde dag)
Luceo-leden kunnen gebruik maken van Kerkpunt
De powerpoint is als bijlage toegevoegd met links, foto’s en werkgebieden van de mensen van Kerkpunt.

Ochtendprogramma
Erik van Winkelhof van de stichting Koinonia komt ons toerusten en inspireren.
Erik is contextueel therapeut bij Koinonia. Het onderwerp van de ochtend is contextueel pastoraat. Rondom de vraag: Geloofsverbinding tussen generaties in de kerk, gave of opgave?’ Gaat Erik in op aspecten van de contextuele praktijk in het pastoraat. Uitgangspunt is dat mensen zijn ingebed in relaties en (onbedoeld) verwachtingen kunnen doorgeven in de geloofsopvoeding.
Dialoog, betrokkenheid, openhartigheid zijn allemaal sleutelwoorden in het gesprek tussen generaties. Erik heeft ons hier enthousiast en uitgebreid over verteld en tijdens de pauzelunch hadden leden de gelegenheid om tussen heelijke broodjes kaas, kroket en soep het gesprek hierover aan te gaan samen. Ook de presentatie van Erik is nog eens na te lezen in één van de bijlages.

Huishoudelijk gedeelte
We bespreken een aantal praktische zaken.

 • We hebben na de vorige landelijke dag een nieuw bestuurslid, hij zal de ‘kleine lettertjes’ lezen en zich bezighouden met contacten met andere organisaties. Daar is iedereen erg blij mee.
 • We hebben een nieuwe penningmeester gevonden.
 • We zijn nog op zoek naar iemand die de pr van Luceo wil behartigen, de vraag staat open.
 • Een folder/flyer van Luceo: die willen we maken/laten maken. Wie kent iemand die daar een klusje in kan zien.
 • We gaan als bestuur 2x per jaar de intervisiegroepen bellen voor een update.
 • De volgende Landelijke Luceo Dag moet georganiseerd worden. Het is even de vraag welke intervisiegroep dit de komende keer gaat doen. Intervisiegroepen die logischerwijs ‘aan de beurt’ zijn, zijn op dit moment wat klein. Naar aanleiding hiervan wordt aangeraakt dat een herindeling een optie kán zijn.
 • We willen foto’s op de website plaatsen, wie daartegen bezwaar heeft dat hij of zij op de site verschijnt mag dit aangeven.
 • Er wordt een nieuwe algemene Whatsapp-groep van Luceo-leden geïntroduceerd. Vacatures, nieuwe en interessante initiatieven kunnen gedeeld worden. Puur voor functioneel gebruik.
 • We willen op de website graag een blog gevuld door leden. Dingen die ons raken of over ons als persoon in het werkveld. Zo’n 6x per jaar en we hopen een rooster te vullen.

De begroting wordt toegelicht:

 • Er wordt trouw contributie betaald.
 • In de begroting is dit keer eenmalig het maken van de website opgenomen in de begroting. Het is lastig inschatten wat dit gaat kosten. Misschien wordt dit op de afrekening van volgend jaar nog gecorrigeerd.
 • De kas is gecontroleerd en in orde bevonden.
 • De penningmeester wordt bedankt voor al zijn jaren trouwe dienst en het stokje wordt overgedragen aan de nieuwe penningmeester.

Hierna is er aandacht voor de plek van de kerkelijk werker in de nieuwe kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken toe. Er is een concept gemaakt door het deputaatschap en als Luceo kunnen wij ook commentaar geven en in gesprek gaan over dat punt. Daar is in deze vergadering ruimte voor. Een vertegenwoordiging van het bestuur wil het gesprek met het deputaatschap aangaan, maar niet zonder de leden daarin bevraagd te hebben.

De volgende knelpunten worden door de aanwezigen op de vergadering aangegeven:

 • Kw’er is geen ambt volgens het voorstel dat er nu ligt. Er zijn goede redenen om te vinden dat het juist wel een ambt is of dat dit in ieder geval mogelijk moet zijn.
 • Dit vindt steun in de vergadering. Er wordt opgemerkt dat het wijsheid is wanneer de generale regeling op dit punt ruimte biedt. Nu is daar de kans voor. Als de Kerkorde in orde is en dit bevat, dan kunnen we verder. Anders kunnen we hier geen stappen meer in ondernemen is de verwachting. Waar sta je in het kerkelijk geheel is de vraag die wordt gesteld? Dit mag met aandacht beschreven en gewaardeerd worden.
 • ‘Je eigen werkgever zijn’ als bezwaar voor kw’er als ambtsdrager is te tackelen (volgens SKW)
 • Er is in het voorstel weinig aandacht voor de arbeidsvoorwaarden van die wie wij met SKW hebben vastgesteld.
 • Een toevoeging zou zijn dat KW’ers ook ambtsdragers mogen bevestigen, avondmaal bedienen, huwelijken bevestigen ed.
 • Landelijk preekconsent moet niet verplicht zijn voor KW’ers die in de eigen gemeente voorgaan. De plaatselijke KR kan beoordelen (net als nu in de NGK) wat de KW’er doet in de eigen gemeente.
 • Het is raadzaam om aan te sluiten bij de praktijk. Wat gebeurt en eigenlijk al?  In de praktijk wordt in veel gevallen niet moeilijk gedaan. Daarbij aansluiten.
 • Genoemd wordt: pleiten voor een apart ambt voor Kerkelijk Werker. De vraag is of dit haalbaar is.

We nemen deze inbreng mee naar het deputaatschap.

We eindigen de dag met gebed.