Wat doet een kerkelijk werker eigenlijk? Dit doe ik!

We zijn een bont en gevarieerd gezelschap van werkers in de kerk. Om me heen zie ik b.v. in de intervisiegroep kerkelijk werkers, pastoraal werkers, van wie sommigen voor een specifieke doelgroep, bv jongeren of ouderen, catecheten, geestelijk verzorgers in een instelling of verzorgingstehuis. En al die smaken dan ook nog met of zonder preekbevoegdheid.… Continue reading Wat doet een kerkelijk werker eigenlijk? Dit doe ik!