Synodeperikelen

Er is al heel wat gezegd en geschreven over het rapport van de Werkgroep Ambt ‘Predikanten geroepen om te dienen’. Het doel van het rapport was het opnieuw overwegen van de invulling van het predikantschap in de huidige tijd. In dit rapport wordt ook iets geschreven over de kerkelijk werker en de hbo-theoloog en de… Continue reading Synodeperikelen

Zonder verstand

Een heel aantal jaar geleden verloor ik mijn verstand. Niet letterlijk, ook niet figuurlijk. Er bleef wat van over en ik bleef normaal, wat dat ook moge betekenen. Maar ik kreeg geheugenproblemen, snapte dingen die ik daarvoor begreep ineens niet meer en kon me nauwelijks nog concentreren. Het voelde alsof ik in mijn eigen hoofd… Continue reading Zonder verstand

Wat doet een kerkelijk werker eigenlijk? Dit doe ik!

We zijn een bont en gevarieerd gezelschap van werkers in de kerk. Om me heen zie ik b.v. in de intervisiegroep kerkelijk werkers, pastoraal werkers, van wie sommigen voor een specifieke doelgroep, bv jongeren of ouderen, catecheten, geestelijk verzorgers in een instelling of verzorgingstehuis. En al die smaken dan ook nog met of zonder preekbevoegdheid.… Continue reading Wat doet een kerkelijk werker eigenlijk? Dit doe ik!