Welkom bij Luceo

Vereniging van kerkelijk werkers

Leden van Luceo zijn minimaal HBO-opgeleide professionals op het gebied van Pastoraat, Diaconaat, Catechese/geloofstoerusting, Missionaire Vorming en Gemeenteopbouw.

De vereniging Luceo wil een vereniging zijn voor werkers in de kerk of kerkelijke instellingen. We richten ons in eerste instantie op kerkelijk werkers binnen de gereformeerde kerken, namelijk de Nederlandse Gereformeerde kerkende en de Christelijk Gereformeerde kerken.

Dit wil niet zeggen dat leden uit andere kerkdenominaties niet welkom zijn, zeker wel, maar binnen genoemde kerken voorzien wij in een behoefte aan een beroepsvereniging die er nog niet was.


Volg ons ook op onze verschillende socials: