Advertenties

Titel De Hoeksteen in Emmeloord zoekt jeugdwerker met hart voor evangelisatie
Categorieën Advertenties
Aantal uren 18
Locatie Emmeloord
Vacature-informatie

Wij zoeken een jeugd-evangelisatiewerker die

  • Bewogenheid heeft voor jeugd, vanuit de liefde van Christus
  • Authentiek verbinding weet te leggen met de jeugd, hun ouders, de jeugdleiders en de gemeente
  • Jeugdleiders kan toerusten en coachen
  • In staat is bruggen te bouwen
  • Als stuwende kracht binnen de gemeente het jeugdbeleid aanstuurt en mede vormgeeft
  • Een hart heeft dat sneller gaat kloppen van missionair bezig zijn onder jongeren
  • Met visie meedoet in het bepalen van het evangelisatiebeleid

 

Wij zijn
Kerkgemeenschap De Hoeksteen is een kerkelijke gemeente centraal gelegen in het centrum van de Noordoostpolder (Emmeloord).  De belangrijkste kernwaarde in onze gemeente  is  het centraal stellen van Jezus, onze Verlosser, de bron van ons geloof en het levende woord waaruit wij mogen leven. Hierbij gaat het om een relatie met God, Hem dienen en eren, persoonlijk en als gemeente. Samen groeien in geloof, hoop en liefde, op een eigentijdse manier. We willen een open gemeente zijn, actief in onze omgeving, om door woord en daad het Evangelie bij mensen thuis te brengen.

Bekijk hier de volledige vacature De-Hoeksteen-Emmeloord-vacature-jeugdwerker-versie-1.docx (175 downloads)

Solliciteer Nu


Titel GKV de Brug in Venlo zoekt geestelijk inspirator
Categorieën Advertenties
Aantal uren 16
Locatie Venlo
Vacature-informatie

Gezocht: geestelijk inspirator
GKv De Brug in Venlo zoekt een kerkelijk werker met een levend christelijk geloof die de gemeente inspireert, bemoedigt en verbindt.

Wie zijn wij?
GKv De Brug is een levende geloofsgemeenschap in Limburg met de Bijbel als bron. De gemeente telt zo’n 80 leden en gasten die verspreid over Noord- en Midden-Limburg wonen. Samen vormen we een kerkelijke gemeente en tegelijk hebben we allemaal een eigen plek in onze woonplaats.

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben,
samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is: Christus.”

Deze tekst uit Efeziërs 4:15 is leidend voor onze gemeente. We hebben behoefte aan deskundige ondersteuning van een pastoraal coach die ons helpt om steeds weer terug te gaan naar deze basis.

Wie zoeken wij?
We zoeken een persoon die in nauwe verbondenheid leeft met God en die de gave heeft om dit op anderen over te brengen. Samen willen we vormgeven aan de erediensten, de jeugdavonden en het dienen en getuigen in de kernen.  De werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit bezoeken en gesprekken, begeleiden van bijeenkomsten en met enige regelmaat voorgaan in de eredienst. Daarnaast is er veel ruimte om samen te kijken wat nodig is.

Wat breng je mee?
– je leeft en werkt vanuit een persoonlijke relatie met God
– je hebt passie voor het geloof en de Bijbel en kunt deze overbrengen op anderen
– je wilt je met liefde inzetten voor christenen in Limburg
– je bent flexibel en bereid om ook op avonden en in het weekend te werken
– je hebt bij voorkeur een theologische opleiding op HBO of universitair niveau afgerond

Wat bieden wij?
– een fijne werksfeer in een gemeente met een actieve kern
– samenwerking met en ondersteuning vanuit de kerkenraad
– een betaalde parttime functie van 16 uur (0,4 fte)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Kruizinga 06-12065087 of kruizingap@cs.com.

Solliciteer Nu